Slamavskillere


I slamavskillere holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling har stor utbredelse i Norge, hovedsakelig som forbehandling før et hovedrensetrinn (infiltrasjon, renseanlegg,våtmarksfilter m.m.).

En slamavskiller kan også benyttes som eneste rensetrinn, der hvor resipienten (elv,bekk,vann,sjø) har den nødvendige selvrensingsevne, f.eks. sjøresipient.

Aktuelle avløpssituasjoner for bruk av slamavskiller vil ære:

  • Spredt bolig- og fritidsbebyggelse
  • Campingplasser
  • Turistbedrifter
  • Skoler
  • Serverings- og overnattingssteder

VPI slamavskillere leveres i størrelser fra 1,0m3 til 100,0m3, og tilbys i to  modeller:

1.   BAGA slamavskiller

Baga slamavskiller kjennetegnes ved sine enestående hydrauliske og partikkelutskillende egenskaper. Konstruksjonen gir en unik renseeffekt i et meget tømmevennlig design.

Modellen leveres i størrelser fra 1,0m3 til 50,0m3, og tilbys i flere versjoner:

  • Slamavskiller
  • Slamavskiller med integrert støtenhet (for trykkinfiltrasjon)
  • Slamavskiller med separat slamsilo (større anlegg)

Velg BAGA – markedets mest effektive slamavskiller!

 

 

Baga 3m³ Slamavskiller

3,0 m³ Baga Slamavskiller

2.   Tradisjonelle slamavskillere

Denne type slamavskiller kjennetegnes ved at slamavskilling foregår i tanker med to eller tre kamre avhengig av volumstørrelse.

Modellen leveres i både stående (inntil 4,0m3) og liggende ( 2,0m3 – 100,0m3) utgave.

3. Større slamavskillere

VPI har lang erfaring med produksjon og leveranser av større slamavskillere. Som enkelttaker leveres disse i størrelser fra  15 m³ til 100 m³ våtvolum. I system leveres slavskillere i kapasiteter opp til 500 m³.

4. Forventet renseevne VPI slamavskillere

Parameter                                             Prosent (%) rensing

Baga                                  Tradisjonell utgave

Fosfor (tot-P)                           15 – 20                               5 – 10

Organisk stoff (BOF)              30 – 40                             20 – 30

Nitrogen (N)                            10 – 15                                5 – 10

Suspendert stoff(SS)              50 – 90                              30 – 80

Termotolerante koliforme

bakterier(TKB)                        40 – 50                             40 – 50

Slamavskiller Liggende 7m³

Åpningstider

Adminstrasjon:
Man – Fre: 08.00 -16:00

Produksjon:
Man – Tors: 07.00 – 15:30
Fre: 07.00 -13.00

 
Personvernpolicy

Kontakt oss

Tlf: +47 33 43 03 50
E-post: vpi@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11
3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging