Personvernpolicy

Vi ber deg lese denne personvernerklæringen nøye, ettersom den redegjør for hvordan Kingspan Water & Energy Limited med datterselskaper («Kingspan») bruker personopplysninger fra deg.

Vi i Kingspan er opptatt av å behandle personopplysninger fra kundene våre på en måte som samsvarer med våre rettslige forpliktelser, samtidig som vi er tydelige overfor kundene på hva vi gjøre med personopplysningene deres. Vi er, som deg, opptatt av å beskytte personopplysningene dine og går inn for å sikre personvernet ditt.

Vi vil fungere som «behandlingsansvarlig» for de personopplysningene du deler med oss, eller som vi samler inn av deg.

Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar enkeltperson. Dette dokumentet omhandler informasjon vi samler inn om deg.

Her er noen av nøkkelpunktene i Kingspans personvernerklæring:

Vi vil aldri selge opplysningene dine til tredjeparter

Vi vil gjøre det lett for deg å håndtere opplysningene dine, og du kan når som helst endre kommunikasjonsinnstillingene dine

Vi bruker data for å kunne yte utmerket kundebehandling, blant annet ved å skreddersy den informasjonen vi deler med deg, for å sikre at den er relevant, nyttig og betimelig

1. Personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn forskjellige typer informasjon om deg, blant annet:

navn, e-postadresse, firmanavn, rolle, telefonnummer, postadresse, prosjektnavn, IP-adresse og andre personopplysninger du velger å oppgi til oss når du fyller ut kontaktskjemaene våre på internett, eller når du kontakter oss på andre måter.

2. Hvordan vi bruker personopplysningene dine

Vi bruker personopplysningene dine slik:

 • til å overholde våre rettslige forpliktelser
 • til å granske og respondere på mulige lovbrudd eller brudd på nettstedspolicyen vår samt mulige krenkelser av våre eller relevante tredjeparters systemer og nettverk
 • til å identifisere deg og kommunisere med deg
 • til å føre interne opptegnelser
 • til å utvikle produkter og tjenester
 • til å følge opp forespørsler og besvare spørsmål eller behandle klager fra deg
 • til å gjøre markedsundersøkelser og vurdere markedsføringsstrategier og kampanjer
 • hvis du allerede er kunde hos oss eller har en annen type kontakt med oss: til å oppdatere informasjon om vår kontakt med deg i vårt system for kunderelasjonshåndtering
 • til å levere produkter og tjenester til deg
 • til å markedsføre egne produkter og tjenester til deg via kanaler som nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer

Vi er avhengige av at du godtar og bekrefter at Kingspan kan behandle personopplysningene dine til de ovennevnte formålene.

3. Markedsføring

Vi vil ikke formidle personopplysningene dine til utenforstående organisasjoner (f.eks. leverandører, forhandlere og distributører som ikke er tilknyttet Kingspan) for at de skal kunne drive direkte markedsføring av Kingspans produkter og tjenester, uten ditt uttrykkelige samtykke.

Hvis du på noe tidspunkt ikke ønsker at opplysningene dine skal brukes til markedsføringsformål, kan du kontakte det relevante Kingspan-selskapet du har mottatt markedsføringen av, slik at de kan stryke deg fra listene sine. Hvis du har mottatt e-poster med reklame fra et Kingspan-selskap og ikke lenger ønsker å motta dette, vil du kunne velge bort fremtidige e-poster fra dem ved å følge en avmeldingslink i e-postmeldingen, og tilsvarende i andre kommunikasjonsformer vi måtte ha benyttet – herunder, men ikke begrenset til telefoni og brevpost.

Merk at konsernet vårt ikke har en global markedsføringsdatabase, noe som betyr at vi ikke kan melde deg av markedsføring fra alle Kingspan-selskaper fra sentralt hold.

4. Hvordan vi deler personopplysningene dine

I tillegg kan vi komme til å dele personopplysningene dine med:

 • tredjepartsleverandører, for at vi skal kunne behandle forfalte betalinger; i slike tilfeller vil vi oppgi bankkortopplysninger til slike leverandører
 • lisensierte kredittopplysningsbyråer, inkassoselskaper og advokater når vi utfører kredittsjekker, for å rapportere betalingshistorikken din og/eller for å kunne kreve inn penger du skylder oss
 • våre regnskapsførere, revisorer, advokater eller liknende rådgivere, når vi ber om faglige råd fra dem
 • nødtjenester, i tilfelle vi må rapportere om ulykker eller andre hendelser eller be om nødhjelp
 • en offentlig etat, et offentlig organ eller en annen tredjepart der vi i god tro mener at loven krever det; av hensyn til folkehelsen og samfunnssikkerheten; for å beskytte rettighetene, eiendommene eller sikkerheten til Kingspan, Kingspans ansatte eller andre

5. Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine

Vi vil bare beholde personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålene med at opplysningene blir samlet inn, og for å oppfylle eventuelle rettslige forpliktelser vi har til å beholde opplysningene i en viss tid, for eksempel for å oppfylle garantivilkår og liknende. Når vi ikke lenger har behov for opplysningene til disse formålene, vil vi sørge for at de blir slettet på en sikker måte

6. Sikkerhet

Kingspan er forpliktet til å sikre opplysningene dine. For å forhindre uautorisert tilgang eller videreformidling har vi etablert egnede fysiske, elektroniske og forvaltningsmessige prosedyrer, der det er relevant, for å verne opplysningene vi samler inn.

7. Dine rettigheter

Du har rett til å bli informert om at vi sitter på personopplysninger om deg, rett til å få tilgang til disse personopplysningene, rett til å rette eventuelle feil i dem, rett til å bli slettet (noen ganger omtalt som «rett til å bli glemt»), rett til å begrense hvordan vi behandler opplysningene dine, rett til dataportabilitet og rett til å protestere på den måten vi behandler opplysningene dine på.

Du kan når som helst håndheve disse rettighetene. De er ikke absolutte, men er underlagt visse unntak og/eller begrensninger.

8. Oppdatering av denne erklæringen

Vi reviderer personvernrutinene våre fra tid til annen. Derfor oppfordrer vi deg til å opprette et bokmerke for denne siden, slik at du kan få med deg oppdateringer av personvernerklæringen.

9. Kontakt oss

Hvis du vil ha mer informasjon om rettighetene dine vedr. denne personvernerklæringen eller vil klage på noe, kan du kontakte oss på kel_gdpr@kingspan.com eller ved å ringe +44 28 3836 4400. Denne policyen ble oppdatert i mai 2018.

Før vi håndterer forespørselen din kan det være at vi ber om mer informasjon for å kunne identifisere deg. Hvis du ikke oppgir denne informasjonen, vil vi ikke kunne identifisere deg, noe som kan føre til at vi ikke kan følge opp forespørselen din.

Hvis du er misfornøyd med noe etter å ha tatt kontakt med Kingspan, kan du også klage til Information Commissioner i Storbritannia. Du finner kontaktopplysningene deres på denne hjemmesiden: ico.org.uk

Åpningstider

Adminstrasjon:
Man – Fre: 08.00 -16:00

Produksjon:
Man – Tors: 07.00 – 15:30
Fre: 07.00 -13.00

 
Personvernpolicy

Kontakt oss

Tlf: +47 33 43 03 50
E-post: vpi@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11
3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging