OljeutskillerEn oljeutskiller er en beholder som utnyttes til å skille olje fra vann i oljeholdig avløpsvann etter et gravitmetrisk prinsipp der oljen som er lettere enn vann stiger opp til overflaten. Oppsamlet olje blir tømt med slamsugebil mens utskilt vann ledes til det offentlige kloakknettet eller annen godkjent utslippsresipient.

Mineralsk olje, så som bensin,diesel,fyringsolje eller motorolje utgjør en stor forurensningskilde i Norge. Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan medføre driftsproblemer i både avløpsnett og renseanlegg. I tillegg inneholder mineralolje en rekke komponenter som er tungt nedbrytbare med en rekke uheldige miljøeffekter som konsekvens.

Kildene til oljeforurensning omfatter følgende type anlegg:

 • bensinstasjoner
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer,anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling
 • større parkeringsanlegg
 • private tankanlegg(f.eks.redningskorps,entreprenører og landbruk)
 • tunnelanlegg og trafostasjoner
 • private garasjer

 

Oljeutskiller type SUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt produktprogram omfatter flere modeller og størrelser tilpasset markedets behov

 • Type SUK – Alt i ett løsningen

Inneholder sandfang,utskiller ,koalesensfilter og prøvetakningskum i en tank med tre kammer.

Denne modellen er den mest benyttede for de fleste bruksområder der kravet til renseeffekt er ihh. til Klasse 1, dvs. maks utslipp 5 mg/liter ( NS-EN 858-1).

 • Type UK

Modellen inneholder utskiller m/koalesensfilter(Klasse 1) og integrert prøvetakningskum. Sandfang leveres separat.

Kravet til sandfang i en utskiller varierer avhengig av type anlegg. Modell UK egner seg godt der det finnes et eksisterende sandfang eller anlegg med krav til større sandfangstørrelser, f.eks. bilvaskeanlegg som har et minstekrav til 5,0m3 sandfang.

 • Type OBK

Modellen består av utskiller med koalesensfilter( Klasse 1). Sandfang og prøvetakningskum leveres separat.

Egner seg der installasjonsforholdene krever plassering av tre separate enheter.

7 m³ Slamavskiller

 • Type U

Utskiller uten koalesensfilter( Klasse 2). Sandfang og prøvetakningskum leveres separat.

Kan benyttes på anlegg der forurensende olje forekommer i fri form( uten mekaniske eller kjemiske emulsjoner).

Åpningstider

Adminstrasjon:
Man – Fre: 08.00 -16:00

Produksjon:
Man – Tors: 07.00 – 15:30
Fre: 07.00 -13.00

 
Personvernpolicy

Kontakt oss

Tlf: +47 33 43 03 50
E-post: vpi@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11
3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging