Vann og Miljø messa 2018

Vann & Miljø 2018 – ny spennende konferanse med faglig fokus

VANN & MILJØ 2018 AVK og VPI har nå gått sammen om å lage et nytt arrangement våren 2018. Vi håper dere vil være med oss på dette arrangementet. Følg med! Oppdateringer kommer underveis. – Vi gleder oss!

Frittstående kjemikalietank med kar

Produksjon av standard og spesialtank hos Vestfold Plastindustri AS

Det er mer og mer spesialbestillinger og forespørsler  som kommer til oss. Bildet over er en slik tank for syre, og har da krav om sikkerhetskar under. Vi finner den rette polyester-typen til kjemikalien det gjelder.                

NaturRen renseanlegg – se filmen

Her viser vi hvordan du skal installere et slikt renseanlegg.

GreenClean renseanlegg gir en rekke fordeler

Prosessen i GreenClean renseanlegg etterligner naturens egen rensemetoder med bakteriekultur som lever av stoffer i avløpsvannet. Vi har skapt et miljø der mikroorganismer trives og bidrar til nedbryting av næringssalter og oksygenforbrukende stoffer. Dette har vi gjort på en liten overflate sammenlignet med hva naturen selv behøver for å gjøre samme jobb Fordeler: Effektiv partikkelrensing […]

Ny og enkel renseteknikk på avløpsanlegg

Enkel og utprøvd teknikk Baga Easy er et biologisk kjemisk renseanlegg(minirenseanlegg) som bygger på en enkel og utprøvd teknikk. De høye renseresultatene oppnås gjennom en patentert teknikk som går ut på å tilføre fellingsmiddel direkte i slamavskilleren komplettert med etterfølgende biomoduler lagt i infiltrasjon. I slamavskilleren finnes også et filter som hindrer kjemslam i å komme […]

Åpningstider

Adminstrasjon:
Man – Fre: 08.00 -16:00

Produksjon:
Man – Tors: 07.00 – 15:30
Fre: 07.00 -13.00

 
Personvernpolicy

Kontakt oss

Tlf: +47 33 43 03 50
E-post: vpi@kingspan.com

Adresse

Gåserødveien 11
3158 Andebu

Produktkatalog og nedlegging