VPI har over 30 års erfaring med produksjon av tanker. Vi leverer tanker til alle formål, etter Norsk Standard, i størrelser fra 500 til 100 000 liter. Vi ønsker å være en samarbeidspartner på tekniske løsninger i glassfiber til anvendelse innen VA, industri og kommunalteknisk sektor.

– Ensilasjetank >>
– Vanntank >>
– Olje/bensintank >>
– Kjemikalietank >>
– Spesialtank >>

Oljetanker

Vårt produktspekter dekker flere anvendelsesområder:

  • Avløpstanker og pumpestasjoner
  • Komplette renseanlegg både for hytter og hus, gråvann og sortvann
  • Olje- og fettutskillere
  • Fyrings- og spilloljetanker
  • Vann og kjemikalie tanker
  • Industri produkter
  • Spesialtank