STANDARD TANK

Vannsisterne, eller vanntank, er en praktisk løsning for vannforsyning på hytta. Vannsisternene leveres i to utgaver, enten til nedgravning, eller som frittstående modell på vugger. Produseres i størrelsen 500 til 9000 liter.
Skal tanken brukes til oppbevaring av drikkevann er det viktig at dette opplyses ved bestilling. Spesialbehandling av vannsisternen er da nødvendig.

Mattilsynet er ansvarlig for drikkevannsforskriften og innledningsvis er det opplyst følgende; for egen vannforsyning til enkeltstående boliger er kvalitetskravene veiledende og ikke absolutte. Kravet for internkontroll gjelder heller ikke for denne typen vannsystem. For mer informasjon;
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011204-1372.html

SPESIALMODELLER

1. Utvendig top-coat på frittstående modeller
2. Innvendig SVG-liner etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet

STØRRE VANNTANKER

Vi leverer større buffertanker (fordrøyningsbasseng) og drikkevannstanker fra 10,0 m³ til 100,0 m³.

*************************************************************************************************