SELVFALL INFILTRASJON

Infiltrasjon med selvfall (se illustrasjon) benyttes primært som løsning for fritidsboliger og i mindre grad for helårsboliger. Selv om denne løsningen har vært den mest brukte i mange år, anbefaler fagmiljøet å benytte trykkinfiltrasjon på fremtidige anlegg. Ulempen med en selvfallsløsning er at bare en begrenset del av rensearealet blir utnyttet.

selvfall renseanlegg

Produktoversikt