SAMLETANKER/TETT TANK

Samletank er et lukket kloakkanlegg fra hytter og boliger uten tilknytning til et kommunalt avløpsnett. Løsningen er en del av et separat avløpsanlegg, og benyttes normalt for å ta hånd om avløp fra toalett (sortvann).

Tanken tømmes regelmessig med slamsugebil. Til samletank benyttes normalt et vannsparende klosett.

 

Produktoversikt