MINDRE PUMPESTASJONER

Kompus villa pumpestasjoner leveres i flere modeller med kapsiteter fra 1- 25 husholdninger. Stasjonene leveres komplett og klar for installering.

Produksjons materialet er i glassfiberarmert polyester og PE.

Kompus er et resultat av mange års erfaring, noe som er gir en funksjonssikker stasjon. Stasjonene produseres i henhold til standard NS-EN 12050-1 og er bestandig mot aggressive væsker som avløpsvann.

Pumpekummene tilfredsstiller materialkravene til NS 3162

Pumpekum inngår som en del i et komplett jordrenseanlegg. En neddykket pumpe i støtbelasteren tilfører jordfilteret avløpsvann i korte støt og fordeler avslammet vann over hele infiltrasjonsflaten.

Vestfold Plastindustri AS kan også designe pumpestasjoner i ulike størrelser og typer, alt ettersom hva kunden selv ønsker.