OLJE- DIESEL- OG PARAFINTANKER

VPI oljetanker leveres i standard volumstørrelser fra 600 til 30 000 liter. Tankene produseres ihh til Norsk Standard,NS 1545 og leveres i flere modeller:

Standard tank for nedgraving (600 – 30 000 liter)
Frittstående modell (600 – 12 000 liter)
Tank med doble mannelokk
Tank med dobbel bunn
Dobbeltvegget tank
Tank med to kammer
Tank for biodiesel

Oljetank

Stor oljetank for nedgraving

Oljetank på vugger

Oljetank på vugger

Spilloljetanker

Spilloljetanker er  konstruert for oppbevaring av spillolje fra bensinstasjoner, verksteder og lignende. Tankene leveres for nedgraving eller frittstående montasje.

Standard tankstørrelser er fra 3000 til 12 000 liter.

Tanklokket i galvanisert stål er utstyrt med flensede anslutninger og ferdig monterte, gjengede motflenser.

Spilloljetank

Spilloljetank

Bensintanker

VPI leverer bensintanker etter kundens spesifikasjon i størrelser fra 6000 til 30 000 liter

Produktoversikt