KOMMUNALTEKNISKE PRODUKTER

VPI samarbeider med flere bedrifter om utvikling og levering av løsninger innen kommunalteknisk sektor, som for eksempel pumpestasjoner for vann- og avløp og produkter innen luktrensning og nedbørsmåling.