Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, vask og oppvask. Et gråvannsanlegg forutsetter en separat toalettløsning, f.eks. biologisk toalett, forbrenningstoalett eller et lavtspylende toalett til tett tank(samletank).

Et gråvannsanlegg kan bygges i flere ulike varianter tilpasset de lokale myndigheters krav til utforming. Se vår produktkatalog under “Gråvannsanlegg”.

Et anbefalt og godkjent anlegg ihh. til VA/Miljøblad nr 60 “ Biologiske filtre for gråvann” består av en slamavskiller, pumpeenhet og et biofilter.

NEDLASTINGER FOR GRÅVANNSANLEGG

***********************************************************************************************