GRÅVANNSANLEGG


Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, vask og oppvask. Et gråvannsanlegg forutsetter en separat toalettløsning, f.eks. biologisk toalett, forbrenningstoalett eller et lavtspylende toalett til tett tank(samletank).

Et gråvannsanlegg kan bygges i flere ulike varianter tilpasset de lokale myndigheters krav til utforming. Se vår produktkatalog under “Gråvannsanlegg”.

Et anbefalt og godkjent anlegg ihh. til VA/Miljøblad nr 60 “ Biologiske filtre for gråvann” består av en slamavskiller, pumpeenhet og et biofilter.

 

Produktoversikt