Fettutskillere

Fettutskillere brukes for å separere fett fra prosessvann og avløpsvann. Virksomheter som produserer fettholdig spillvann, er forpliktet til å installere en fettutskiller. Les produktbeskrivelse>>