FettutskillerFettutskillere brukes for å separere fett fra prosessvann og avløpsvann.

Virksomheter som produserer fettholdig spillvann, er forpliktet til å installere en fettutskiller for å sikre at fett og organisk olje effektivt fjernes fra spillvannet.

 

fettutskiller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheter med en eller annen form for storkjøkken:

 • restauranter
 • kafeer/konditorier
 • catering/ferdigmatprodusenter
 • gatekjøkken
 • stormarkeder med kjøttdisk
 • kantiner
 • sykehjem,aldershjem,institusjoner med kantine/kjøkken

 

Næringsmiddelindustri:

 • meierier
 • slakterier
 • kjøttforedlingsbedrifter
 • margarin/matoljebedrifter
 • hermetikkindustri
 • røkerier
 • fiske-/friteringsbedrifter