Frittstående kjemikalietank med kar

Produksjon av standard og spesialtank hos Vestfold Plastindustri AS

Det er mer og mer spesialbestillinger og forespørsler  som kommer til oss. Bildet over er en slik tank for syre, og har da krav om sikkerhetskar under. Vi finner den rette polyester-typen til kjemikalien det gjelder.