Ny og enkel renseteknikk på avløpsanlegg

md_greencleaneasy[1]
Enkel og utprøvd teknikk Baga Easy er et biologisk kjemisk renseanlegg(minirenseanlegg) som bygger på en enkel og utprøvd teknikk. De høye renseresultatene oppnås gjennom en patentert teknikk som går ut på å tilføre fellingsmiddel direkte i slamavskilleren komplettert med etterfølgende biomoduler lagt i infiltrasjon. I slamavskilleren finnes også et filter som hindrer kjemslam i å komme ut i infiltrasjonen.

Fordelene ligger i:

  • Enkelhet
  • Driftssikkerhet
  • Lave investeringskostnader
  • Svært lave driftskostnader

greenclean_illustrasjon241[1]
Biomoduler i infiltrasjon For å øke reduksjonen av organisk stoff og nitrogen kompletteres renseanlegget med et infiltrasjonsanlegg bestående av BioModuler. BioModulene fungerer som et bæremateriale for de bakteriene som er nødvendige for nedbryting av nitrogen og organsik stoff. Oksygentilførselen skjer naturlig via luftingsrørene.

 

Last ned brosjyre i PDF