Oppføringer av Helene

GreenClean renseanlegg gir en rekke fordeler

Prosessen i GreenClean renseanlegg etterligner naturens egen rensemetoder med bakteriekultur som lever av stoffer i avløpsvannet. Vi har skapt et miljø der mikroorganismer trives og bidrar til nedbryting av næringssalter og oksygenforbrukende stoffer. Dette har vi gjort på en liten overflate sammenlignet med hva naturen selv behøver for å gjøre samme jobb Fordeler: Effektiv partikkelrensing […]

Ny og enkel renseteknikk på avløpsanlegg

Enkel og utprøvd teknikk Baga Easy er et biologisk kjemisk renseanlegg(minirenseanlegg) som bygger på en enkel og utprøvd teknikk. De høye renseresultatene oppnås gjennom en patentert teknikk som går ut på å tilføre fellingsmiddel direkte i slamavskilleren komplettert med etterfølgende biomoduler lagt i infiltrasjon. I slamavskilleren finnes også et filter som hindrer kjemslam i å komme […]

Vestfold Plastindustri AS produserte for filmen Pionèr

«Pionér» er en thriller fra starten av det norske oljeeventyret. Store forekomster av olje og gass er funnet på norsk sokkel og norske myndigheter ønsker å føre dem i land via en rørledning på 500 meters dyp. Yrkesdykkeren Petter (Aksel Hennie) er besatt av tanken på å være den første på bunnen. PIONÉR er allerede […]