GreenClean renseanlegg gir en rekke fordeler

greenclean_oppstilt[1]Prosessen i GreenClean renseanlegg etterligner naturens egen rensemetoder med bakteriekultur som lever av stoffer i avløpsvannet.
Vi har skapt et miljø der mikroorganismer trives og bidrar til nedbryting av næringssalter og oksygenforbrukende stoffer. Dette har vi gjort på en liten overflate sammenlignet med hva naturen selv behøver for å gjøre samme jobb

Fordeler:

 • Effektiv partikkelrensing
 • Lav byggehøyde
 • Klarer ujevne belastninger
 • Enkel installasjon
 • Lavere kostnader

greenclean_snitt1[1]Renseprosessen skjer i tre steg

 • Slamavskilling
 • Biologisk behandling
 • Fosforreduksjon

 

 

Last ned brosjyre i PDF

Ny og enkel renseteknikk på avløpsanlegg

md_greencleaneasy[1]
Enkel og utprøvd teknikk Baga Easy er et biologisk kjemisk renseanlegg(minirenseanlegg) som bygger på en enkel og utprøvd teknikk. De høye renseresultatene oppnås gjennom en patentert teknikk som går ut på å tilføre fellingsmiddel direkte i slamavskilleren komplettert med etterfølgende biomoduler lagt i infiltrasjon. I slamavskilleren finnes også et filter som hindrer kjemslam i å komme ut i infiltrasjonen.

Fordelene ligger i:

 • Enkelhet
 • Driftssikkerhet
 • Lave investeringskostnader
 • Svært lave driftskostnader

greenclean_illustrasjon241[1]
Biomoduler i infiltrasjon For å øke reduksjonen av organisk stoff og nitrogen kompletteres renseanlegget med et infiltrasjonsanlegg bestående av BioModuler. BioModulene fungerer som et bæremateriale for de bakteriene som er nødvendige for nedbryting av nitrogen og organsik stoff. Oksygentilførselen skjer naturlig via luftingsrørene.

 

Last ned brosjyre i PDF

Vestfold Plastindustri AS produserte for filmen Pionèr

«Pionér» er en thriller fra starten av det norske oljeeventyret. Store forekomster av olje og gass er funnet på norsk sokkel og norske myndigheter ønsker å føre dem i land via en rørledning på 500 meters dyp. Yrkesdykkeren Petter (Aksel Hennie) er besatt av tanken på å være den første på bunnen.

PIONÉR er allerede solgt til en rekke land, bl det amerikanske markedet gjennom distribusjonsselskapet Magnolia Pictures. Magnolia Pictures har tidligere kjøpt rettigheter til Morten Tyldums HODEJEGERNE.

Vestfold Plast har levert flere av filmeffektene til denne filmen. Bl.a. trykkammer og dykkerklokke.

trykk_web

innvendigTrykkammerPIONEER